Polityka prywatności wg Regulaminu Kongresu

Polityka prywatności

wg Regulaminu Kongresu

 

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Polski Związek Faktorów (ul. Solec 81B lok A-51, 00-382 Warszawa, tel.: +48 667 672 118, e-mail: mkf@faktoring.pl).

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika, przekazane w formularzu rejestracyjnym,
w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Kongresie. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wzięcie udziału w wydarzeniu będzie niemożliwe.

4. Dane osobowe uczestników są przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w organizację i rozliczenie wydarzenia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

5. Dane Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników w celach marketingowych w ramach kolejnych edycji wydarzenia (tj. z promocją i marketingiem oraz kolejnymi edycjami tego wydarzenia).

8. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących informacji o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez PZF. Uczestnik ma prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 

Więcej w Regulaminie Kongresu